Aparat Cobba

Cobb - absorpcja wody
WPROWADZENIE
 
Absorpcja wody (wg wartości Cobb’a) oznacza ilość wody przyswajaną w określonym czasie przez jeden metr kwadratowy badanego materiału, w warunkach ściśle określonych przez międzynarodowe standardy tj. TAPPI 441 lub ISO 535.
 
ZASTOSOWANIE
 
Cobb z ręcznym zaciskiem:
Papier
Cobb z zaciskiem sprężynowym:
Papier, tektura, tektura falista, płyty kartonowo-gipsowe
AKCESORIA
 
Wałek odciskowy o masie 10kg i szerokości 200mm – niezbędny, jeśli przeprowadzone badanie ma być zgodne ze standardem ISO 535. Jeśli spełnienie standardu nie jest konieczne, wałek nie będzie potrzebny.
 
WYMIARY
 
Aparat z dociskiem ręcznym
 
Długość                    140 mm
Wysokość                 80 mm
Szerokość                 140 mm
 
Aparat z dociskiem sprężynowym
 
Długość                    200 mm
Wysokość                 180 mm
Szerokość                 200 mm
 
Masa                                     2 kg
 
NUMERY KATALOGOWE
 
61-05-00-0001 – do tektury, z dociskiem sprężynowym.
61-05-00-0002 – do papieru, z dociskiem sprężynowymi
61-05-00-0003 - do płyt kartonowo-gipsowych, z dociskiem sprężynowym
61-04-00-0001 – do papieru, z ręcznym dociskiem i trzema pierścieniami 10, 25, 100 cm².
61-04-00-0002 – do papieru, z ręcznym dociskiem i jednym pierścieniem 100 cm².
61-04-01 – wałek stalowy
61-04-04 – wałek nierdzewny