Aparat Schopper Riegler'a

Aparat Schopper Riegler'a
Aparat ten, działający wg metody Schopper Riegler’a służy do wyznaczania współczynnika drenażu rozcieńczonej zawiesiny masy papierniczej wyrażanego w wartościach Schopper-Riegler’a (SR). Wartości te są odwrotnie proporcjonalne do ilości zebranej wody podzielonej przez 10. Współczynnik drenażu odnoszony jest do stopnia obróbki włókna w procesie mielenia i uszlachetniania.

Zastosowanie
Masa papiernicza.
 
Specyfikcja
Spełnia normy ISO 5267/1, BS 6035/1 oraz SCAN C19

Dołączone wyposażenie
  • Cylinder pomiarowy.
  • Sitko.
  • Pojemniki do 5-6-7% konsystencji.
 
Charakterystyka
  • Pół automatyczne podnoszenie zastawki i wstrząsanie masą bardzo ułatwia obsługę urządzenia.
  • Nierdzewne sitka.
  • Kalibrowana końcówka.
  • Wmontowany stół roboczy.
 
Wymiary
Długość                      248 mm
Wysokość                   1170 mm
Szerokość                   454 mm
Waga                          37 kg
 
Zasilanie
Nie jest wymagane.   
 
Numer katalogowy
33-29-00