Maszyna wytrzymałościowa ESM303

Maszyna wytrzymałościowa ESM303
ESM to jednokolumnowe stanowisko testowe z miejscem na siłomierz, wyposażone w silnik krokowy. Dzięki zautomatyzowaniu przebiegu testu, wykluczony zostaje wpływ operatora na wynik pomiaru. Sterowanie realizowane jest z panelu lub przez komputer (jeśli dokupiona zostanie opcjonalny program).

Maszyny wytrzymałościowe na bazie stanowiska ESM to wielofunkcyjne urządzenia umożliwiające przeprowadzenie testów zarówno na rozciąganie jak i zgniatanie różnego rodzaju materiałów. Zakres obciążenia do 1,5kN pokrywa zapotrzebowanie większości aplikacji.

Seria ESM została zaprojektowana na zasadzie „zbuduj to sam” – maszyny te w bazowej konfiguracji składają się ze stanowiska, siłomierza i pary uchwytów, mogą jednak zostać rozbudowane do znacznie bardziej zaawansowanych poziomów – np. o wskaźnik rozciągnięcia, czujnik detekcji zniszczenia próbki, auto-powrót, sterowanie z komputera, wykres przebiegu testu itp.

Charakterystyka
  • Panel operatorski z przyciskami GÓRA, DÓŁ oraz STOP i awaryjnym zatrzymaniem;
  • Możliwość zabezpieczenia ustawień hasłem;
  • Matryca umożliwiająca zamontowanie różnego rodzaju uchwytów, w zależności od przeprowadzanego testu;
  • Silnik krokowy zapewniający stabilną, powtarzalną prędkość wykonywania testu.

Specyfikacja (wersja standardowa)
 
Zakres Do 1,5 kN
Prędkość 13 - 300 mm/min
Maksymalny dystans rozciągnięcia 459 mm
Dokładność ustawienia prędkości 0,2 %
Dokładność pozycjonowania 0,03 mm
Zasilanie 80-240 VAC, 50/60Hz
Akcesoria Zestaw haczyków, przedłużka do uchwytów, okrągła. płytka zgniatająca

Opcje
 
1. ESM301-02 podniesienie pozycji bazowej górnego uchwytu o 150 lub 300mm (należy wybrać przy zamówieniu), co umożliwi testowanie dłuższych próbek, przy niezmienionym zakresie pomiarowym drogi. Należy jednak pamiętać, że nie będzie możliwości testowania próbek krótszych niż wspomniane 150 lub 300mm.
2. MEASUgauge - program komputerowy do pełnego opracowywania uzyskanych danych - statystyki, tabele, rysowanie wykresów, (także w czasie rzeczywistym), zdalne sterowanie siłomierzem – m.in. zadawanie punktów zatrzymania na podstawie przebytego dystansu, osiągniętego obciążenia lub czasu trwania testu.
3. ESM301-001-EF011 - Wskaźnik przebytego podczas testu dystansu (rozciągnięcia) - bez niego miernik podaje tylko wynik siły (w Newtonach) użytej do zerwania próbki. Umożliwia też zadawanie punktów granicznych, na których urządzenie się zatrzyma.
4. EF010 – sterowanie urządzeniem za pomocą komputera (bez tej opcji sterowanie odbywa się z panelu operatorskiego ESM301). Wymaga opcji ESM301-001-EF011 (poz. 3)
5. EF012 - Zabezpieczenie przed przeciążeniem - 150% - automatyczne wyłączenie urządzenia w razie wykrycia przeciążenia.
6. EF013 Automatyczny powrót do pozycji bazowej (bez tego po przeprowadzeniu testu urządzenie pozostanie w miejscu jego zakończenia, oczekując dalszych działań użytkownika)
7. EF015 - Funkcja dodatkowego klawisza operacyjnego - standardowo, po jednorazowym naciśnięciu START urządzenie rozpoczyna test i pracuje aż do naciśnięcia klawisza STOP. Rozszerzenie tej funkcji daje dodatkową opcję: urządzenie pracuje tylko wtedy, gdy wciśnięty jest klawisz START.
8. EF016 - dodatkowa funkcja umożliwiającą zadawania różnych prędkości - osobnej dla ruchu w dół, osobnej dla ruchu w górę (bez tego urządzenie pracuje z taką samą prędkością w obu kierunkach)
9. EF017 - rozszerzony dolny zakres prędkości: 0.5 - 330 mm/min
10. EF018 - rozszerzony górny zakres prędkości: 13 - 1100 mm/min
11. EF019 – detekcja zerwania próbki
12. EF020 – funkcja utrzymywania obciążenia przez zadany czas
13. COF-KIT – przystawka umożliwiająca wykonanie pomiaru współczynnika tarcia (w zestawie siłomierz cyfrowy o zakresie 10N, poziomowany stolik oraz bloczek ślizgowy (sanki) o masie 200g.

 
  • Pliki do pobrania