Prasa do zgniatania pudeł 25CT BOX

PRASA DO ZGNIATANIA PUDEŁ 25CT BOX

WPROWADZENIE

 
Prezentowana prasa służy do oznaczania odporności pudeł na zgniatanie. Badanie to ma ogromne znaczenie nie tylko dla producentów tektury, ale też dla jej finalnych odbiorów. Pozwala na scharakteryzowanie właściwości materiału, jak i zobrazowanie zachowywanie się pudła podczas transportu czy składowania.
Pomiar może być dokonywany aż do całkowitego zniszczenia pudła, lub też zatrzymywany automatycznie po osiągnięciu w określonym czasie zadanego obciążenia lub ugięcia.
Dzięki zastosowaniu czterech niezależnych siłomierzy nie jest konieczne centrowanie testowanych pudeł, co sprawia, że badanie jest bardzo szybkie i proste. Sztywna płyta górna zapewnia pomiar zgodnie z normą ISO12048

CHARAKTERYSTYKA
 • Prasy do pudeł są w pełni zautomatyzowane. Kontrola odbywa się za pomocą komputera oraz oprogramowania WinTest.
 • Dołączony program WinTest do zbierania i obróbki wyników, umożliwia również tworzenie wykresów w czasie rzeczywistym.
 • Możliwość wyboru jednostek pomiędzy N, kgf lub lbf.
 • Zastosowanie czterech siłomierzy nie tylko zapewnia stabilny pomiar zgodnie z ISO12048, ale również ciągłość pracy, nawet jeśli jeden z nich ulegnie uszkodzeniu.
 • Doskonała powtarzalność pomiarów dzięki zastosowaniu czterech kolumn prowadzących zachowujących sztywność i równoległość płyty górnej z dokładnością 1:4000.
 • Dokładność obciążenia większa niż 0.5% wskazywanej wartości.
 • Precyzyjne pozycjonowanie za pomocą serwo napędu i bezszczotkowego serwo-silnika.
 • 800% zabezpieczenie przed przeciążeniem.
 • Praca w trybie uproszczonym jako pojedynczy test, lub badania kompleksowego w seriach z dodatkowymi funkcjami obróbki danych, przeliczeń, testów wykonywanych etapowo itp.
 
OPCJE
 • Powiększona powierzchnia testowa (do 1500 x 1500mm)
 • Powiększony zakres pomiarowy (do 50kN).
 • Wbudowany komputer przemysłowy z dotykowym panelem operatorskim.

OPROGRAMOWANIE WinTest
 
Oprogramowanie WinTest (także w języku polskim) bazuje na systemie Windows i obsługuje wszystkie dostępne rodzaje testów, zarówno przy pojedynczym badaniu jak i przy całej serii. Odnosi się do wielu międzynarodowych standardów i norm, ma również wbudowany edytor pozwalający modyfikować ustawienia zgodnie z najnowszymi metodami badań.
Program automatycznie tworzy wykresy przebiegu testu w czasie rzeczywistym, zbiera dane i wyniki pomiarów, które następnie mogą być przetwarzane przez sam program lub też wysyłane do plików Excela, Worda itp. Zebrane wyniki można przechowywać przez długie lata, analizować je i tworzyć raporty oraz prowadzić statystyki. Użytkownik ma możliwość, aby samemu zaprogramować parametry testu, układ tabel wyników, wprowadzić własne oznaczenia i logo oraz oczywiście wszystko wydrukować lub przesłać dalej w formie elektronicznej.
Oprogramowanie WinTest dostarczane jest na dysku pendrive. Zainstalować je należy na komputerze, który ma być przyłączony do urządzenia. W przypadku zakupienia maszyny z wbudowanym komputerem oprogramowanie WinTest jest instalowane fabrycznie, a tester zaraz po uruchomieniu zgłasza gotowość do pracy.
 
 • Pliki do pobrania