Printing Proofer

PRINTING PROOFER
Printing Proofer to laboratoryjne urządzenie, służące – w zależności od użytej głowicy - do przygotowania próbek techniką wklęsłodruku, fleksodruku, laminacji a także powlekania metodą rotograwiurowo-offsetową. Szeroki wybór płytek drukowych i możliwość regulacji prędkości do 40m/min sprawiają, że Printing Proofer wiernie odwzorowuje warunki drukowania na maszynach przemysłowych. Dodatkową zaletą tego urządzenia jest prosta obsługa i łatwe czyszczenie – wszystkie elementy są odporne na działanie rozpuszczalników.
CHARAKTERYSTYKA
  • Przystosowany do zadrukowania niemal każdego elastycznego podłoża;
  • Doskonała powtarzalność – wszystkie ustawienie dokonywane są za pomocą mikrometrów;
  • Możliwość wykonania próbki w dwóch kolorach jednocześnie;
  • Wysoka prędkość drukowania umożliwia stosowanie substancji o wysokich lepkościach;
  • Kompaktowe wymiary, zaledwie 40 x 50 cm;
  • Dostępny również w wersji zasilanej pneumatycznie.

PŁYTKI DRUKOWE
Płytki drukowe używane do Printing Proofer'a są grawerowane elektronicznie, dokładnie w ten sam sposób jak cylindry w maszynach produkcyjnych. Zastosowanie jednej lub kilku standardowych jest dla większości użytkowników wystarczające i pokrywa pełen zakres działalności, niemniej jednak istnieje możliwość zamówienia specjalnych płytek np. z napisem, logo firmy lub innymi szczególnymi znakami, albo z polami o gęstościach mniejszych niż standardowe. Maksymalny obszar wygrawerowania to 160 x 95mm.
W przypadku płytek specjalnych niezbędna jest konsultacja, czy dany wzór jest możliwy do wykonania.

A. Płytka typu: 1 pole.
W standardzie dostępne są:
40 linii/cm (100linii/cal), gęstość: 100%
60 linii/cm (150 linii/cal), gęstość: 100%
80 linii/cm (200 linii/cal), gęstość: 60%
 
B. Płytka typu: 3 pola
W standardzie dostępne:
60 linii/cm (150 linii/cal), gęstość: 100-80-60%
Uwaga: Próbka posiada logo i adres firmy dodane do standardowego trzyczęściowego desenia płyty
 
C. Płytka typu: 1 pole + 4 pola
W standardzie dostępne:
60 linii/cm (150 linii/cal), gęstość: część z jednym polem 90%, część z czterema polami odpowiednio: 100-90-80-70%
 
D. Płytka typu 8 pól + 8 pól
W standardzie dostępne:
60 linii/cm (150 linii/cal), gęstości (identyczne w obu kolumnach) 100-95-90-85-80-75-70-60%. 

DRUKOWANIE TECHNIKĄ FLEKSO
 
Głowica do wydruków techniką fleksograficzną wyposażona jest w gładki wałek stereo, wałek odciskowy oraz nóż raklowy. Farba aplikowana jest na płytkę, pomiędzy nóż raklowy a pierwsze pole drukowe. W momencie rozpoczęcia drukowania farba przenoszona jest z płytki na gładki wałek stereo, a następnie na próbkę, przyczepioną do wałka odciskowego.
Odstęp (docisk) pomiędzy płytką drukową a nożem oraz wałkiem regulowany jest za pomocą mikrometrów.
Do wydruków techniką flekso zalecana jest płytka typu "B".

DRUKOWANIE TECHNIKĄ WKLĘSŁODRUKU
 
Głowica do wklęsłodruku wyposażona jest w gumowy wałek o 65 stopniach twardości Shore'a oraz w nóż raklowy. Farba aplikowana jest na płytkę, pomiędzy nóż raklowy, a pierwsze pole drukowe. W momencie rozpoczęcia drukowania farba przenoszona jest bezpośrednio z płytki na próbkę, przyczepioną go gumowego wałka.
Odstęp (docisk) pomiędzy płytką drukową a nożem oraz wałkiem regulowany jest za pomocą mikrometrów.
Do wydruków techniką wklęsłodruku zalecana jest płytka typu "D".

POWLEKANIE METODĄ GRAWIUROWO-OFFSETOWĄ
 
Głowica do powlekania metodą grawiurowo-offsetową jest niemal identyczna jak głowica do druków techniką flekso, z tym że wałek stereo został zastąpiony wałkiem gumowym. Farba aplikowana jest na płytkę, pomiędzy nóż raklowy a pierwsze pole drukowe. W momencie rozpoczęcia drukowania farba przenoszona jest z płytki na wałek gumowy, a następnie na próbkę, przyczepioną do wałka odciskowego.
Odstęp (docisk) pomiędzy płytką drukową a nożem oraz wałkiem regulowany jest za pomocą mikrometrów.
 

LAMINOWANIE
 
Do laminacji, zarówno na sucho, jak i na mokro, wykorzystać należy głowicę do wklęsłodruku. Niezbędne jednak będą dodatkowe akcesoria: pręt powlekający, który zastąpi nóż raklowy oraz odpowiednie gumowe podłoże w miejsce płytki drukowej.
 
Laminacja na mokro:
 
Na próbkę, przymocowaną do gumowego podłoża, aplikuje się – w miejscu tuż przed prętem - wybraną substancję powlekającą. Drugą próbkę przymocowuje się do krawędzi pierwszej  W momencie rozpoczęcia laminacji substancja rozprowadzana jest po całej powierzchni pierwszej próbki, a druga zostaje do niej "doklejona".
 
Laminacja na sucho:
 
Test ten wykonuje się w dwóch etapach: Najpierw rozprowadza się substancję laminującą po pierwszej próbce tworząc podkład, a następnie głowica powraca do pozycji bazowej i – po odparowaniu rozpuszczalników – laminuje drugą próbkę na tej pierwszej.
 

CZYSZCZENIE
 
Aby uzyskiwać wydruki najwyższej jakości, kluczowe jest dokładne czyszczenie urządzenia po wcześniej wykonanych testach. Czyszczenie Printing Proofer'a jest bardzo proste i nie zajmuje wiele czasu, ogranicza się zazwyczaj do umycia płytki, wałka oraz noża raklowego. Na rysunku obok widać, że te wszystkie trzy elementy są łatwo dostępne dla operatora i nie ma potrzeby wymontowywać ich z urządzenia.
 
   
  • Pliki do pobrania