Twardościomierz Shore'a RX-DD

Twardościomierz Shore'a RX-DD
Twardościomierze służą do określania twardości wg Shore'a wielu różnych materiałów. Przez twardość wg Shore'a rozumie się opór stawiany przy wciskaniu wgłębnika określonego kształtu pod zdefiniowaną siłą nacisku.

Charakterystyka twardościomierza RX-DD
  • Możliwość zadawania limitów, przekroczenie których sygnalizowane jest alarmem
  • Wyświetlacz LCD
  • Opcja utrzymywania najwyższego zmierzonego wyniku
  • Rozdzielczość 0,1 jednostki
  • Dostarczany w przenośnej walizeczce z profilowana pianką
  • Średnica głowicy pomiarowej = 12,7 mm
Specyfikacja
 
Zakres pomiarowy 0 - 100 jednostek
Dokładność* 0,1 jednostki
Wyświetlacz LCD, 80 mm średnicy
Wymiary 155 x 57 x 39 mm
Waga 202 gramy
Zasilanie Z baterii lub opcjonalnego zasilacza AC.
* Uwaga Norma ASTM D 2240-05, punkt 9.3 stanowi, iż odczyty poniżej 20 jednostek lub powyżej 90 jednostek nie są wiarygodne i sugeruje by je pomijać.

Spełnia normy ASTM D-2240.
 
Dokładność pomiaru:
±1 jednostka przy końcówkach A,B,C,D,E,O,DO.
±2 jednostki przy końcówkach OO,OOO.
±4 jednostki przy końcówce M.
  
Wyposażenie opcjonalne
- Stanowisko testowe;
- Program do komunikacji z komputerem, umożliwiający transmisję danych.

Końcówki pomiarowe
 
Typ Końcówka pomiarowa Opis Siła
A Płaska końcówka stożkowa, kąt zawarty 35º. Zastosowanie: miękkie gumy, plastiki, i elastomery, oraz wałki drukarskie. 822 Gr
B Ostra końcówka stożkowa, kąt zawarty 30º. Zastosowanie: twarde elastomery i plastiki. Papier i materiały zawierające włókienka, zalecana do pomiarów powyżej 93 Duro A. 822 Gr
C Płaska końcówka stożkowa, kąt zawarty 35º. Zastosowanie: umiarkowanie twarde elastomery i plastiki. Nie zostawia śladów na badanych obiektach. 4 536 Gr
D Ostra końcówka stożkowa, kąt zawarty 30º. Zastosowanie: twarde gumy i plastiki np. termoplastik, elementy podłogowe, kule do kręgli. 4 536 Gr
DO Końcówka 3/32" kulista. Zastosowanie: gęste granulaty, zwoje tekstyliów. 4 536 Gr
O Końcówka 3/32" kulista. Zastosowanie: bardzo miękkie elastomery, zwoje tekstyliów, miękkie granulaty. Zalecana do pomiarów poniżej 20 Duro A. 822 Gr
  • Pliki do pobrania