Inne

iX HMI


Opis

iX HMI do trudnych warunków to:

–  ix T15 BR

– iX T7BR

ix HMI dla rynku morskiego to:
– ix T7AM marine HMI
– ix T15BM marine HMI
– ix T7BR rugged marine HMI
– ix T15BR rugged marine HMI