Grubościomierz do włóknin

Rozdzielczość: 0,01 mm
Zakres pomiarowy: 0 – 10 mm
Głębokość gardła: 40 mm


Opis

WPROWADZENIE

Cyfrowy miernik J-40 służy do pomiaru grubości włóknin, materiałów tekstylnych, filcu, wełny, wykładzin podłogowych, skór, geomateriałów, papierów, niektórych folii itp.

Miernik wyposażony jest w jedną z trzech dostępnych stopek pomiarowych – dobierana jest ona według wskazań użytkownika. Dociśnięcie próbki przed pomiarem dokonuje się za pomocą obciążnika, natomiast zwalnia się ją naciskając lewarek znajdujący się na czubku miernika.

 

CHARAKTERYSTYKA

  • Możliwość wykonywania pomiarów w trybie stacjonarnym (wbudowane podstawki)
  • Przycisk szybkiego zerowania;
  • Jednostki pomiarowe: cale lub milimetry.

 

STANDARDY

 Pomiar wykonywany przez grubościomierz J-40 nie jest w pełni zgodny ze standardami DIN czy ISO, jednak kształt i wymiary stopki pomiarowej oraz siła docisku odpowiadają wymaganiom niżej opisanych norm:

 

Norma Pow. stopki Nacisk
DIN ISO 5084 (tekstylia) 20cm² 0,1 kPa lub 1 kPa
DIN ISO 9073-2 (wełna) 25cm² 0,1 kPa lub 0,5 kPa
DIN ISO 964-1 (geomateriał) 25cm² 2 kPa lub 20 kPa
DIN 53855 (włókniny) 10 cm² lub  25 cm² W zależności od materiału
DIN 53326 (skóry) 0,785cm² 50kPa

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres pomiarowy 0 – 10 mm
Rozdzielczość 0.01 mm
Głębokość „gardła” 40 mm
Wyświetlacz LCD 4 znaki
Docisk Model J-40-T  = 1 kPa

Model J-40-V = 0,5kPa

Model J-40-L = 50kPa

Stopka pomiarowa Model J-40-T = 20 cm² (Ø = 50,42mm)

Model J-40-V = 25 cm² (Ø = 56,42mm)

Model J-40-L = 0,785 cm² (Ø = 10,0mm)

Wymiary 103 x 65 x 145 mm (L x W x H)
Waga 230 g

 

Karta katalogowa