Impact Tester – Młot do prób udarności

Testery udarności do pomiaru energii potrzebnej do przełamania próbki.


Opis

Testery udarności przeznaczone są do pomiaru energii potrzebnej do przełamania próbki. Wyniki badania niezbędne są w procesie produkcyjnym. Wytrzymałość i odporność produktu na działanie sił zewnętrznych jest często jego najważniejszą cechą i od niej może zależeć sukces marketingowy.

Zastosowanie
Tworzywa sztuczne, wyroby gumowe, metale lekkie, ceramika, drewno, laminaty, kleje i spoiwa

Specyfikacja
Spełnia normy ASTM D256 + ISO 180 (próba Izoda),  ASTM D256 + ISO 179 (próba Charpy’ego) oraz ASTM D1822 (próba rozciągania)

Akcesoria i opcje
Urządzenie wyposażone jest w kompletną linię do badań udarnościowych zgodnie z metodą Izoda, Charpy’ego i próby rozciągania. Inne opcje dostępne są na specjalne zamówienie: komora temperaturowa, pneumatyczne zaciski, drukarka, dodatkowe ciężarki.

Charakterystyka

  • Cyfrowy wyświetlacz, z pamięcią przechowująca do 500 odczytów, możliwość wyboru jednostek pomiędzy J/m, ft•lb./in., kg•cm/cm, ft•lb/in², kg•cm/cm², kJ/m².
  • Wyjście RS-232, automatyczne statystyki – średnia, odchylenie standardowe, maks./min. wynik.
  • Automatyczna klasyfikacja próbek stosowanie do uszkodzenia (pełnie zniszczenie próbki, częściowe zniszczenie, przegub, bez zniszczenia, plus nadmierne wydłużenie lub przewężenie)
  • Autokalibracja – automatyczna poprawka na tarcie.
  • Młotki można szybko i łatwo zamieniać.

Wymiary
Długość                       406 mm
Wysokość                   1067 mm
Szerokość                   710 mm
Waga                           227 kg

Numery katalogowe
43-02-01         tester udarności Charpy / Izod
22-05-03         Specjalistyczny wykrojnik do próbek do testów metodą Izod’a i Charpy’ego