Aparat Bekk’a do badania gładkości

Aparat do badania gładkości papieru i tektury metodą Bekk’a.

Tag:

Opis

Aparat służący do badania gładkości papieru i tektury metodą Bekk’a.

Gładkość uzyskana tą metodą definiowana jest jako czas, w jakim 10 cm³ powietrza przepływa pomiędzy powierzchnią papieru a szklana płytką o wymiarach 10x10cm. Przepływ następuje w warunkach próżni 50,66 kPa, przy nacisku na próbkę i płytkę wynoszącym 1 kg/cm²

Badanie gładkości jest szczególnie istotne przy papierach powlekanych i tych przeznaczonych do zadruku, gdyż ułatwia optymalny dobór farb lub tuszy

Aby przyspieszyć badania i zaoszczędzić użytkownikowi czas wprowadzona została nowa charakterystyka – szacowany wynik testu. Wartość ta obliczana jest stopnia wzrostu ciśnienia po rozpoczęciu testu i po 10 sekundach pojawia się na wyświetlaczu, a następnie przeliczana na bieżąco, aż do ukończenia testu. Jeśli użytkownik przerwie badanie, szacowana wartość testu uznana zostanie za wynik końcowy (który można zachować lub skasować).

Zastosowanie
Papier, tektura

Specyfikacja
Spełnia normy ISO 5627, TAPPI T-479 oraz DIN 53107

Charkterystyka

  •  Możliwość testowania także dużych próbek.
  • Możliwość zmniejszenia do 1/10 standardowej objętości przepływającego powietrza – przydatne przy badaniu bardzo gładkich papierów.
  • Duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny.
  • Statystyki wyświetlane na ekranie.
  • Możliwość pracy w jednym z wielu języków.
  • Automatyczne sprawdzanie czy system przepływu powietrza jest szczelny.
  • Wyjście szeregowe RS232 C.
  • Wyjście na drukarkę.
  • Zakres pomiarowy: 0 -99 000 sek. Bekk’a
  • Przedziały pomiarowe ciśnienia: 50,66 – 48,00 kPa oraz 50,66 – 29,33 kPa

Wymiary
Długość                      530 mm
Wysokość                   415 mm
Szerokość                   390 mm
Waga                          51 kg

Zasilanie
Elektryczne
Sprężonym powietrzem 600 kPa

Numer Katalogowy
58-05