Odporność na przedarcie (metoda Elmendorf’a)

Automatyczny tester wyznaczania siły niezbędnej do całkowitego rozdarcia próbki materiału po początkowym nacięciu.

Tagi: ,

Opis

Testy sprawdzające odporność na przedarcie polegają na określeniu siły wymaganej do całkowitego rozdarcia powierzchni materiału po uprzednim nacięciu początkowym.

Tester siły przedarcia wg metody Elmendorfa to automatyczny aparat wyposażony w enkoder optyczny służący do pomiaru pozycji kątowej wahadła podczas rozrywania. Wynik testu jest przeliczany na jednostki wytrzymałości.

Aparat ten wykorzystywany jest też przy badaniu wytrzymałości materiałów perforowanych.

Zastosowanie
Papier, folie, materiały włókiennicze, włókniny.

Zgodność z normami
Spełnia normy TAPPI T-414, ASTM D1922 i D1424, ISO 1974, CPPA D.9, AS/NZ 1301.400S, BS 4468 i SCAN P-11

Charakterystyka

  •  Cyfrowy wyświetlacz, przechowywanie i edytowanie do 500 odczytów, możliwość wyboru jednostek (procenty, gramy, milinewtony), RS232, ustawianie limitów, statystyk (średnia, odchylenie standardowe, najwyższy/najniższy wynik), opcja wydruku raportów na drukarce.
  • Autokalibracja wahadeł za pomocą dołączonych odważników kalibrujących
  • Pneumatyczny mechanizm wyzwalający uchwyty i wahadło.
  • Dostępne wahadła w zakresie 200-6400g.
  • Obliczanie i wyświetlanie średniej wytrzymałości pojedynczej powierzchni na rozdarcie (wynik w gramach lub milinewtonach).
  • Wbudowany nóż do nacinania już zamocowanych próbek.

Wymiary
Długość                    31 cm
Wysokość                 51 cm
Szerokość                 31 cm
Waga                         11 kg

Zasilanie
Elektryczne
Sprężonym powietrzem 600 kPa

Numery katalogowe
83-76-00-0002 – TESTER
83-76-05 – wahadło uniwersalne – 200, 400, 800 & 1600 gram (dołączone odważniki do kalibracji).
83-76-06 – wahadło o masie 3200 g
83-76-07 – wahadło o masie 6400 g