Tester odporności materiału na przepuklenie

Aparat do wyznaczania odporności tektury na przepuklenie.


Opis

WPROWADZENIE

Aparat służy do przeprowadzania testów wytrzymałości próbki na przepuklenie. Pomiar ten jest szeroko używaną miarą odporności różnych materiałów na pęknięcia

Urządzenie znajduje zastosowanie przy testowaniu wielu różnych materiałów. Testowana próbka umieszczana jest pomiędzy zaciskami i poddawana działaniu zwiększającego się ciśnienia, aż do przebicia. Wyznacznikiem odporności na przepuklenie jest wartość ciśnienia potrzebnego do spowodowanie pęknięcia.

Dodatkowo urządzenie może być wyposażone w przyrząd do pomiaru maksymalnego ugięcia próbki zanim nastąpi pęknięcie

 

ZASTOSOWANIE

Papier, folie, karton, tektura falista, wyroby włókiennicze.

 

SPOSÓB DZIAŁANIA

Prezentowany aparat umożliwia przeprowadzenie testu, którego zadaniem jest zbadanie, jaka siła jest niezbędna do przebicia (przepuklenia) materiału poddanego działaniu wzrastającego ciśnienia hydrostatycznego.

Ciśnienie to aplikowane jest na określonym obszarze w kształcie koła, przy pomocy elastycznej membrany. Próbka jest mocno trzymana za pomocą pneumatycznych zacisków, co uniemożliwia jej wyślizgnięcie się z obszaru testu.

W momencie, kiedy zaczyna wytwarzać się ciśnienie, próbka – podobnie jak elastyczna membrana – podlega deformacji. Siła przepuklenia oznacza maksymalne ciśnienie, jakie oddziaływało na próbkę zanim ta pękła.

W zależności od badanego materiału stosuje się inną membranę – o ściśle wyspecyfikowanej grubości i twardości wg Shore’a, oraz „żłobieniach” jeśli są niezbędne.

 

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

– Przetwornik do pomiaru ugięcia.

– Miernik do pomiaru wysokości wybrzuszenia tektury.

– Oprogramowanie GraphMaster do komunikacji z komputerem, gromadzenia i obróbki wyników, tworzenia wykresu podczas testu, statystyk itp.

 

CHARAKTERYSTYKA

  • Pneumatyczne zaciskanie próbek.
  • Pomiar ciśnienia wytworzonego w zaciskach.
  • Możliwość wyboru z menu metody testu i normy, której ma odpowiadać.
  • Zapamiętywanie liczby testów prze-prowadzonych na danej membranie, jak również daty ostatniej kalibracji.
  • Zwiększone bezpieczeństwo (przy otwartej osłonie test rozpocznie się tylko wtedy, gdy naciśnięte zostaną jednocześnie dwa przyciski startowe).
  • Dokładność pomiaru: ± 1% odczytu.
  • Rozdzielczość: 2 mbary.

 

WYMIARY

Długość                    56 cm

Szerokość                 38 cm

Wysokość                 49 cm

Waga                                     60 kg

 

ZASILANIE

Elektryczne

Sprężonym powietrzem 600 kPa (6 barów)