AUTOMATICKÝ K-LOX

K-Lox Proofer je zařízení, které nejsnadněji reprodukuje tisk flexografickou technikou.

Opis

K-Lox Proofer je zařízení, které nejsnadněji reprodukuje tisk flexografickou technikou. Jeho pomocí lze na libovolný povrch nanášet barvy a jiné tekuté látky za účelem zhotovení vzorku – precizním a opakovatelným způsobem. Takový vzorek přesně připomíná konvenční potisky provádění flexografickou technikou.

Výroba vzorků pro potřeby kontroly kvality, prezentace pro odběratele, zkoušky a vývoj a také pro počítačovou volbu barev.

 

STANDARDNÍ VÁLEČKY

Typ Linka/cm Objem

cm³/m²

400/5 160 4.3
200/12 80 10.2
180/14 70 16.6
140/10 55 20.2
100/18 40 39.1

Na přání zákazníka jsou dostupné také nestandardní válečky.

Po aplikaci barvy se válečky táhnou plynulým pohybem po povrchu (maximální rychlost 15 m/min), na kterém má být vyhotoven vzorek, přičemž jej potahují tenkou vrstvou barvy. Vzniká potisk s maximální šířkou do 115 mm. Po odstranění závaží lze oba válečky snadno a rychle vyčistit.

Automatický K-Lox se osvědčuje nejlépe tam, kde je nutné zachovat opakovatelnost podmínek tisku. Je nutné pamatovat, že vzorky připravené na ručním zařízení se mohou vzájemně lišit, v závislosti na způsobu práce operátora. V případě automatického zařízení je tento problém vyloučen – všechny rozdíly v rychlosti a nátlaku jsou eliminovány.