Automatyczny K-Lox

K-Lox Proofer to urządzenie odwzorowujące drukowanie techniką fleksograficzną.


Opis

WPROWADZENIE

K-Lox Proofer to urządzenie w najprostszy sposób odwzorowujące drukowanie techniką fleksograficzną. Za jego pomocą można nakładać na dowolną powierzchnię farby i inne płynne substancje celem wykonania – w sposób precyzyjny i powtarzalny – próbki. Próbka taka dokładnie przypomina konwencjonalne nadruki wykonywane techniką fleksograficzną.

 

ZASTOSOWANIE

Wykonywanie próbek dla potrzeb kontroli jakości, prezentacji dla odbiorców, badań i rozwoju a także komputerowego dobierania kolorów.

 

STANDARDOWE WAŁKI

Linie/cal Objętość  CBM/cal² Linie/cm Objętość

cm³/m²

400 2.8 160 4.3
200 6.6 80 10.2
180 10.7 70 16.6
140 13.0 55 20.2
100 25.2 40 39.1

Na życzenie klienta dostępne są również wałki niestandardowe.

 

OPIS DZIAŁANA

Niewielka ilość farby wprowadzana jest pomiędzy Wałek aniloks a wałek gumowy (jak na rysunku poniżej). Dzięki dwóm obciążnikom umieszczonych po bokach utrzymywany jest stały docisk pomiędzy tymi wałkami. Ma to kluczowe znaczenie dla powtarzalności.

Po zaaplikowaniu farby wałki przeciągane są płynnym ruchem po powierzchni (maksymalna prędkość to 15m/min), na której ma zostać wykonana próbka, powlekając ją cienką warstwą farby. Powstaje wydruk o szerokości maksymalnej do 115mm. Po usunięciu ciężarków oba wałki można łatwo wyczyścić i szybko przystąpić do kolejnych zadań.

Automatyczny K-Lox sprawdza się najlepiej tam, gdzie niezbędne jest zachowanie powtarzalności warunków wydruku. Należy pamiętać, że próbki przygotowane na urządzeniach ręcznych mogą się różnić między sobą w zależności od sposobu pracy operatora. W przypadku urządzenia automatycznego problem ten nie występuje – wszelkie różnice w szybkości i docisku zostają wyeliminowane.