Tester odporności papieru na przepuklenie

Aparat do wyznaczania odporności papieru na przepuklenie.

Tagi: ,

Opis

Burst Tester służy do przeprowadzania testów wytrzymałości próbki na przepuklenie. Pomiar ten jest szeroko używaną miarą odporności różnych materiałów na pęknięcia.

Przepuklacz znajduje zastosowanie przy testowaniu wielu różnych materiałów. Testowana próbka umieszczana jest pomiędzy zaciskami i poddawana działaniu zwiększającego się ciśnienia, aż do przebicia. Wyznacznikiem odporności na przepuklenie jest wartość ciśnienia potrzebnego do spowodowanie pęknięcia.

Dodatkowo urządzenie może być wyposażone w przyrząd do pomiaru maksymalnego ugięcia próbki zanim nastąpi pęknięcie.

Zastosowanie
Papier, folie, karton, tektura falista, wyroby włókiennicze.

Sposób działania
Aparat umożliwia przeprowadzenie testu przepuklenia, którego zadaniem jest zbadanie, jaka siła jest niezbędna do przebicia (przepuklenia) materiału poddanego działaniu wzrastającego ciśnienia hydrostatycznego.

Ciśnienie to aplikowane jest na określonym obszarze w kształcie koła, przy pomocy elastycznej membrany. Próbka jest mocno trzymana za pomocą pneumatycznych zacisków, co uniemożliwia jej wyślizgnięcie się z obszaru testu.

W momencie, kiedy zaczyna wytwarzać się ciśnienie, próbka – podobnie jak elastyczna membrana – podlega deformacji. Siła przepuklenia oznacza maksymalne ciśnienie, jakie oddziaływało na próbkę zanim ta pękła.

W zależności od badanego materiału stosuje się inną membranę – o ściśle wyspecyfikowanej grubości i twardości wg Shore’a, oraz „żłobieniach” jeśli są niezbędne.

Dodatkowe wyposażenie
– Przetwornik do pomiaru ugięcia.
– Przyrząd do pomiaru kohezji pomiędzy warstwami tektury.
– Miernik do pomiaru wysokości wybrzuszenia tektury.
– Oprogramowanie GraphMaster do komunikacji z komputerem, gromadzenia i obróbki wyników, tworzenia wykresu podczas testu, statystyk itp.

Charakterystyka

  • Pneumatyczne zaciskanie próbek.
  • Pomiar ciśnienia wytworzonego w zaciskach.
  • Możliwość wyboru z menu metody testu i normy, której ma odpowiadać.
  • Zapamiętywanie liczby testów prze-prowadzonych na danej membranie, jak również daty ostatniej kalibracji.
  • Zwiększone bezpieczeństwo (przy otwartej osłonie test rozpocznie się tylko wtedy, gdy naciśnięte zostaną jednocześnie dwa przyciski startowe).
  • Dokładność pomiaru: ± 1% odczytu.
  • Rozdzielczość: 2 mbary.

Wymiary
Długość                    565 mm
Wysokość                 495 mm
Szerokość                 517 mm
Waga                         65 kg

Zasilanie
Elektryczne
Sprężonym powietrzem 600 kPa (6 barów)

Numery katalogowe
Model Zastosowanie Przepływ (ml/min) Powierzchnia testowa Zakres pomiarowy Standard
13-56 EC35 Papier, folie 95 30.5 mm 20 barów ISO 2758
13-56 EC36 Tektura, karton 170 31.5 mm 50 barów ISO 2759
13-56 EC37 Materiały włókiennicze 143
100
35.7 mm
30.5 mm
70 barów
70 barów
ASTM D3786
ISO 1328:2