Twardościomierz Shore’a – RX-SP

Specjalny twardościomierz do pomiarów w miejscach trudnodostępnych. Zakres pomiarowy: 0 – 100 jednostek


Opis

WPROWADZENIE

 

Twardościomierz serii RX-SP służą do badania twardości wg skali Shore’a w miejscach trudnodostępnych i o małych powierzchniach.

Wąskie końcówki pomiarowe, dostępne są w czterech różnych typach i znajdują zastosowanie przy różnych aplikacjach. Każdy z typów może być wyposażony w odpowiednią skalę Shore’a – A,B, C, D, DO, O, oraz OO.

Długość trzpienia twardościomierzy można regulować, w zależności od potrzeb przy danej aplikacji.

 

TYPY DUROMETRÓW SERII RX-SP

 

Typ Opis
I Używany głównie do pomiarów na krawędziach lub na materiałach o nie-regularnych kształtach. Końcówka pomiarowa ma wymiary 2,8 x 12,7mm
II Używany w miejscach trudnodostępnych, a także na bardzo małych powierzchniach – już od 3,2mm, a także na bardzo cienkich materiałach, już od 1,3mm grubości.
III Używany do pomiarów na krawędziach oraz na materiałach o nie-regularnych kształtach. Końcówka pomiarowa w kształcie dłuta ma wymiary 2,6 x 12,7mm
IV Używany do pomiarów w miejscach trudno-dostępnych oraz na wąskich krawędziach. Wyposażony w odgiętą pod pewnym kątem końcówkę pomiarową w kształcie dłuta.