Twardościomierz Shore’a – seria HPS

Zakres pomiarowy: od 0 do 100 stopni Shore’a


Opis

WPROWADZENIE

Twardościomierze służą do określania twardości wg Shore’a wielu różnych materiałów – gumy, plastików, materiałów elastycznych, wałków drukarskich itp. Przez twardość wg Shore’a rozumie się opór stawiany przy wciskaniu wgłębnika określonego kształtu pod zdefiniowaną siłą nacisku.

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby spełniać standardy ASTM D2240 oraz DIN 53505 związane z wyznaczeniem powierzchni testowej (średnica głowicy pomiarowej), odczyt konfiguracji głowicy oraz pomiar siły docisku sprężyny.

 

CHARAKTERYSTYKA

  • Zakres pomiarowy: od 0 do 100 stopni Shore’a.
  • Wyświetlacz analogowy z dwoma markerami do zaznaczania np. najwyższego lub najniższego wyniku pomiaru.
  • Doskonała powtarzalność – dzięki zastosowaniu unikalnego układu sprężyn przy każdym pomiarze docisk jest identyczny.
  • Powiększona powierzchnia testowa.

 

OPCJE

Dodatkowa wskazówka na wyświetlaczu, do oznaczania najwyższego wyniku osiągniętego podczas testu ciągłego.

 

POMIAR

  1. Pierścieniowa obudowa dociskana jest do testowanej powierzchni, aż do momentu, kiedy zasłoni czerwoną obwódkę namalowaną tuż przy spodniej stronie urządzenia.
  2. Urządzenie powinno pozostać nieruchomo w tej pozycji pomiarowej przez około 3 sekundy.
  3. O ile to możliwe, pomiar powinien następować w odległości nie mniejszej niż 12 mm od krawędzi badanego materiału.
  4. O ile to możliwe, grubość badanej próbki powinna wynosić przynajmniej 6mm. Jeśli jest cieńsza, należy umieścić ją na podłożu, wykonanym z tego samego materiału, co badana próbka.