Statyczny współczynnik tarcia

Aparat do wyznaczania statycznego współczynnika tarcia.


Opis

WPROWADZENIE

Za pomocą tego urządzenia, wykorzystując pochyłe płaszczyzny oraz bloczki ślizgowe, można dokonać pomiaru statycznego współczynnika tarcia. Użytkownik uzyskuje odpowiedź na pytanie, jaka siła (przeliczona na jednostki CoF) jest potrzebna, aby bloczek o danej masie zaczął się poruszać po badanym materiale.

Jedna strona próbki przymocowywana jest do pochyłej płaszczyzny, druga do bloczka ślizgowego. Współczynnik tarcia jest mierzony na płaszczyźnie pochylonej pod kątem od 0 do 60 stopni. Nachylenie jest zwiększane za pomocą silnika elektrycznego o 1,5 stopnia na sekundę (±0,5 stopnia) aż ułożony na próbce bloczek nie zacznie się zsuwać. W tym momencie, płaszczyzna jest blokowana i można odczytać kąt nachylenia. Tangens tego kąta jest statycznym współczynnikiem tarcia.

 

ZASTOSOWANIE

Papier, plastik, folie.

 

CHARAKTERYSTYKA

  • Kąt nachylenia (0-80 stopni) ustawiany za pomocą silnika.
  • Proste i ekonomiczne pomiary statycznego współczynnika tarcia.

 

WYMIARY

Długość                    130 mm

Wysokość                 280 mm

Szerokość                 560mm

Waga                         7kg

 

ZASILANIE

Elektryczne.

 

NUMERY KATALOGOWE

32-25-00

Bloczki ślizgowe (niezbędny jest min. jeden)

Norma Zastosowanie Parametry
TAPPI T-503 Worki 8,9 x 10,2 cm 1260 g
TAPPI T-815 Płyty pilśniowe 8,9 x 10,2 cm 1300 g
Tektura 5,08 x 10,16 cm 750 g
ASTM D-202 Papier izolacyjny 6,35 x 7,6 cm 235g
TAPPI T-548 Folie, papier 6,35 x 6,35 cm 200g

Inne bloczki dostępne na indywidualne zapotrzebowanie.