Współczynnik tarcia – statyczny i dynamiczny

Aparat do wyznaczania statycznego i dynamicznego współczynnika tarcia.


Opis

WPROWADZENIE

Nowy, całkowicie zmodernizowany aparat do wyznaczania statycznego i dynamicznego współczynnika tarcia. Może być wykorzystywany zarówno do testowania gotowych wyrobów, jak i do pomocy przy projektowaniu materiałów (m.in. ustalaniu ich składu chemicznego) w celu wytworzenia lub zredukowania tarcia pomiędzy stykającymi się materiałami. Daje użytkownikowi odpowiedź na pytania, jaka siła (przeliczona na jednostki CoF) jest niezbędna, aby dany bloczek zaczął poruszać się po badanym materiale (statyczny współczynnik tarcia) oraz jaka siła jest niezbędna, aby dany bloczek przemieścił się po badanym materiale na zadanym dystansie z zadaną stałą prędkością.

Nowa wersja aparatu wyposażona została w cichszy silnik oraz panel dotykowy, usprawniający poruszanie się po menu oprogramowania.

 

ZASTOSOWANIE

Papier, elastyczne opakowania, folie, kauczuk, guma, plastik, drewno, linoleum, metal, powierzchnie drukowane, kompozyty.

 

CHARAKTERYSTYKA

  • Regulowana prędkość: od 10 do 50 cm/min
  • Dystans, na jaką przesuwana jest próbka od 2,5 do 30,5 cm.
  • Statystyki obejmujące średnią, odchylenie standardowe, Wartości min-maks. Przechowuje do 100 wyników
  • Statyczny i kinetyczny współczynnik tarcia obliczane są w ramach jednego, tego samego testu.
  • Sztywne ramię prowadzące – eliminuje drgania jakie powstają gdy na maszynach wytrzymałościowych używa się sznurka.
  • Szeroki wybór łatwo wymienialnych bloczków ślizgowych, od 100g do 1816g.
  • Autopoziomowanie się bloczka ślizgowego.
  • Czujniki tensometryczne do wyboru: 5N, 10 N, 20 N, 50N, 100N.
  • Rozdzielczość (w gramach) już od 0,001, w zależności od czujnika.
  • Transfer danych do komputera za pomocą opcjonalnego programu GraphMaster

 

SPECYFIKACJA

Spełnia normy ISO 8295, TAPPI T816, T549 oraz ASTM D1894.