Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 go kwietnia 2016r (Dz.Urz.UE L 119z 04.05.2016) informujemy ,iż:
1. Administratorem Pana / Pani danych jest Przedsiębiorstwo Inżynierskie „KONTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 74 , Nip 7270126192 , Regon 004270943., KRS 0000146651
2. Pan / Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu ściśle związanym z czynnościami sprzedażowo – handlowymi, realizowaniem zleceń (wystawianie faktur , wystawianie dokumentów WZ przeznaczonych również do celów transportowych) na podstawie Art.6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 go kwietnia 2016 roku.
3. Pan / Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania ich usunięcia.
4. Odbiorcami Pana /Pani danych osobowych będą: podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy , podmioty przetwarzające współpracujące na podstawie umów i porozumień handlowych.
5. Posiada  Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych , ich stosowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , a także prawo do cofnięcia zgody.
6. Ma Pan / Pani prawo wniesienia skargi do organów nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Dotaz na produkt