Wkrętak dynamometryczny DID-4

Zakres pomiarowy: do 400 Ncm
Dokładność: ± 0.5% pełnego zakresu


Opis

WPROWADZENIE

Miernik dynamometryczny DID-4, działa na zasadzie wkrętaka, dodatkowo wyposażonego w wyświetlacz LCD, umożliwiający odczyt wyniku testu. Urządzenie przeznaczone jest do weryfikacji siły dokręcania wkrętów, pracując w trzech trybach:

– wskazania najniższej zmierzonej siły;

– wskazania najwyższej zmierzonej siły;

– wskazania bieżącej zmierzonej siły.

Jeśli pomiar nie mieści się w zaprogramowanych limitach, wówczas użytkownik zostanie o tym powiadomiony albo sygnałem dźwiękowym albo poprzez zapalenie się czerwonej lampki LED. Wbudowana pamięć, umożliwiająca przechowywanie 800 odczytów, oraz licznik, pozwalają na przechowywanie i szybką identyfikację każdego odczytu, a opcjonalnie także na jego transfer do komputera.

Dzięki wkrętakowi dynamometrycznemu DID-4 można wyeliminować z procesu produkcyjnego elementy, które wkręcane są zbyt słabo lub zbyt mocno. Pozwoli to zredukować koszty reklamacji oraz napraw.

 

ZAKRESY

Zakresy Rozdzielczość
560 ozf-in 0.1 ozf-in
35 lbf-in 0.01 lbf-in
40 kgf-cm 0.01 kgf-cm
400 N-cm 0.1 N-cm
4 N-m 0.001 N-m

 

SPECYFIKACJA

Dokładność +/- 0.5% skali
Wyświetlacz LCD, 4 znaki
Tryby pracy CW  oraz CCW
Najwyższa zmierzona wartość Na wyświetlaczu będzie widniał tylko najwyższy zmierzony wynik.
Najniższa zmierzona wartość Na wyświetlaczu będzie widniał tylko najniższy zmierzony wynik.
Pomiar bieżący Wyświetla wynik bieżącego pomiaru
Częstotliwość 180 pomiarów na sekundę
Zadawanie limitów Możliwość zaprogramo-wania górnego i dolnego limitu, przekroczenie których sygnalizowane będzie alarmem dźwięk-owym i/lub świetlnym
Statystyki Liczba przeprowadzonych testów, średnia, najwyższy i najniższy wynik;
Parametry transferu ASCII, 19200 bps, USB kabel miniB.
Pamięć 800 odczytów
Zasilanie Akumulatorki lub zasilacz
Tryb czuwania Uruchamiany automatycznie po 10 minutach bezczynności
Rozmiar bitu 6.35 mm
Waga 430g
Certyfikaty Świadectwo wzorcowania dołączone.

Urządzenie nie posiada świadectwa CE